RX04 Polermedel Fin 1 kg i gruppen Båtvård / Rengöring & Polering / Rengöringsmedel hos Marinsystem (01400-1)
RX04 Polermedel Fin 1 kg

RX04 Polermedel Fin 1 kg

Artnr: 01400-1
559 kr
Antal: 
Lägg i kundvagnen
 • Produktbeskrivning
 • Tar bort fläckar på nyreparerad lack och topcoat/gelcoat. Avlägsnar repor snabbt och ger fin lyster. Används också till plexiglas/akrylplast. Vid hologram efterarbeta med Riwax Polish 06 eller Riwax Star Wax 08.

  Bruksanvisning:
  Använd polermaskin eller snabb oscillerande med Riwax hård polerpad eller Riwax konisk medelhård. Börja med lågt varvtal, ca 800-1000 rpm, öka sedan till 1200-1600 rpm, polera tills polermedlet är borta. För att få bort ev. rester torka av med mikrofiberduk och ev Riwax Spray Finish 20 innan vaxning.

  Notera:
  • Fri från silikon.
  • Viktigt att skaka flaskan ordentligt innan användning!
  • Förvaras frostfritt i mellan +4° till +30°C.
  • Skydda produkten från kyla och fullt solsken.

  Varningsföreskrifter:
  • H226 Brandfarlig vätska och ånga.
  • P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P233
  • Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501 Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.
 • Egenskaper
 • Leveransinformation
 • Lagersaldo: 1

Se fler varor

Sprayflaska 1l

Nyhet

135 kr
Köp
01 Compund Forte 1kg (Grov)

Nyhet

559 kr
Köp
Sprayflaska 1,25l

Nyhet

375 kr
Köp
Quick Shine

Nyhet

Riwax
fr. 199 kr
Logga in