Gånglägesautomatik från Lectrotab

Moderna båtar utrustas med ett all mer V-format skrov för att ge en mjuk gång i höga farter och hård sjö.

Ett mer V-fortmat skrov medför också ett behov av trimplan för att bibehålla ett bra gångläge.
I sidled är en båt känslig för vind, passagerar- och eventuell lastplacering.
I längdsled påverkas gångläget av farten och hur mycket båten är lastad.

Gångläget ändras och föraren tvingas ändra trimplanens position om kurs ändras eller om någon flyttar sig ombord.
Detta konstanta behov av justering, tar uppmärksamhet från föraren och kan även vara en säkerhetsrisk vid
navigering så låt Lectrotab ALC ta hand om jobbet.

När kursen ändras, vinden ökar eller passagerare byter plats korrigeras gångläget automatiskt genom att ALC justerar trimplanen.ALC-1R (Roll)

ALC-1R justerar båten till optimalt gångläge I sidled och eliminerar lutning. Mindre och snabbgående båtar behöver i regel endast denna korrigering.

ALC-1 (Roll & Pitch)

ALC-1 justerar båten till optimalt gångläge både i sidled och i längsled. Korrigeringen i längsled förbättrar sikten, hjälper båten att plana ut och ”halv-planande” farter möjliggörs. Tiden till planing förkortas också. Större båtar har i regel behov av denna egenskap.
Gånglägesautomatik från Lectrotab

Moderna båtar utrustas med ett all mer V-format skrov för att ge en mjuk gång i höga farter och hård sjö. Ett mer V-fortmat skrov medför också ett behov av trimplan för att bibehålla ett bra gångläge.

I sidled är en båt känslig för vind, passagerar- och eventuell lastplacering. I längdsled påverkas gångläget av farten och hur mycket båten är lastad.

Gångläget ändras och föraren tvingas ändra trimplanens position om kurs ändras eller om någon flyttar sig ombord.

Detta konstanta behov av justering, tar uppmärksamhet från föraren och kan även vara en säkerhetsrisk vid
navigering så låt Lectrotab ALC ta hand om jobbet.

När kursen ändras, vinden ökar eller passagerare byter plats korrigeras gångläget automatiskt genom att ALC justerar trimplanen.


ALC-1R
(Roll)

ALC-1R justerar båten till optimalt gångläge I sidled och eliminerar lutning. Mindre och snabbgående båtar behöver i regel endast denna korrigering.

ALC-1
(Roll & Pitch)

ALC-1 justerar båten till optimalt gångläge både i sidled och i längsled. Korrigeringen i längsled förbättrar sikten, hjälper båten att plana ut och ”halv-planande” farter möjliggörs. Tiden till planing förkortas också. Större båtar har i regel behov av denna egenskap.Intelligent detektering av manövrar

Tack vare det inbyggda gyrot och annan teknik som mäter kursändringar förhindras all automatisk reglering av trimplanen vid en gir. Onödiga justeringar undviks och båten kommer ur giren med optimalt gångläge.

Indikatorn för automatiskt läge (AUTO indikatorn) blinkar under giren för att meddela att automatiken är blockerad. När båten går på rak kurs igen, fortsätter ALC mäta och korrigera gångläget med beaktande av de nya förhållandena.Adaptivt system

ALC anpassar sig till båtar från 20-50 fot. Tack vare adaptiv funktionalitet, justeras båten till optimalt gångläge med beaktande av storlek och trimplanens effektivitet.

ALC anpassar sig också till rådande sjögång. Vid lugnt väder kompenserar den en lutning snabbare än vid grov sjögång. Detta tillåter snabb reglering vid behov och undviker onödiga justeringar vilket annars kunde förstärka rullningen i grov sjö.


Ingen justering i låga farter

Vid låg fart förlorar trimplanen sin effekt. ALC vet om detta och försöker inte korrigera gångläget när båten går långsamt. När farten ökar går ALC på igen och justerar gångläget till det optimala före båten bryter planingströskeln och når marschfart.

Vid låg fart blinkar AUTO indikatorn för att indikera att det automatiska läget är aktiverat men för tillfället bortkopplat pga. för låg fart.


Lägesuppskattning

ACS visar trimplanens uppskattade läge genom att tända en indikator för respektive trimplan. Då trimplanen kontrolleras neråt
flyttas den lysande indikatorn också neråt. Inga extra givare behövs för denna funktion och ACS kan visa det uppskattade läget för alla typer av trimplan efter kalibrering.Automatiskt eller Manuellt läge

AUTO-knappen används för att välja automatikens läge. Ett kort tryck byter mellan manuellt och automatiskt läge. I manuellt läge kan de fyra knapparna runt AUTO knappen användas för att styra båtens gångläge. I automatiskt läge styrs båtens gångläge automatiskt när indikatorn lyser. Om indikatorn blinkar, är den automatiska funktionen bortkopplad för att båten svänger eller kör under planingsfart.Intelligent detektering av manövrar

Tack vare det inbyggda gyrot och annan teknik som mäter kursändringar förhindras all automatisk reglering av trimplanen vid en gir. Onödiga justeringar undviks och båten kommer ur giren med optimalt gångläge.

Indikatorn för automatiskt läge (AUTO indikatorn) blinkar under giren för att meddela att automatiken är blockerad. När båten går på rak kurs igen, fortsätter ALC mäta och korrigera gångläget med beaktande av de nya förhållandena.

Adaptivt system

ALC anpassar sig till båtar från 20-50 fot. Tack vare adaptiv funktionalitet, justeras båten till optimalt gångläge med beaktande av storlek och trimplanens effektivitet.

ALC anpassar sig också till rådande sjögång. Vid lugnt väder kompenserar den en lutning snabbare än vid grov sjögång. Detta tillåter snabb reglering vid behov och undviker onödiga justeringar vilket annars kunde förstärka rullningen i grov sjö.

Ingen justering i låga farter

Vid låg fart förlorar trimplanen sin effekt. ALC vet om detta och försöker inte korrigera gångläget när båten går långsamt. När farten ökar går ALC på igen och justerar gångläget till det optimala före båten bryter planingströskeln och når marschfart.

Vid låg fart blinkar AUTO indikatorn för att indikera att det automatiska läget är aktiverat men för tillfället bortkopplat pga. för låg fart.

Lägesuppskattning

ACS visar trimplanens uppskattade läge genom att tända en indikator för respektive trimplan.

Då trimplanen kontrolleras neråt flyttas den lysande indikatorn också neråt. Inga extra givare behövs för denna funktion och ACS kan visa det uppskattade läget för alla typer av trimplan efter kalibrering.


Automatiskt eller Manuellt läge

AUTO-knappen används för att välja automatikens läge. Ett kort tryck byter mellan manuellt och automatiskt läge.

I manuellt läge kan de fyra knapparna runt AUTO knappen användas för att styra båtens gångläge.

I automatiskt läge styrs båtens gångläge automatiskt när indikatorn lyser. Om indikatorn blinkar, är den automatiska funktionen bortkopplad för att båten svänger eller kör under planingsfart.
Trimplanspanel för automatiskt gångläge

Gångläge påverkas av både vind- och vattenförhållanden samt passagerare som rör sig ombord.

ALC panelerna (Automatic Leveling Control) justerar automatiskt trimplanen för att upprätthålla båten i nivå för en bekvämare och trevligare åktur.

ALC korrigerar automatiskt läget från sida till sida (Roll) och gångläget från för till akter (Pitch). Fördelarna är att det blir en bättre och stabilare körupplevelse och en bättre bränsleekonomi.

Panelen finns i fem olika modeller som du hittar här


Vårt sortiment
Vi saluför alla paneler från Lectrotab, allt från standard modeller till mer avancerade med just gånglägesautomatik!


Kontakta oss!

Trimplan, paneler och gånglägesautomatik kan vara lite av en djungel så behöver du hjälp är du varmt välkommen att
kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt!

08-27 32 00 | info@marinsystem.seTrimplanspanel för automatiskt gångläge

Gångläge påverkas av både vind- och vattenförhållanden samt passagerare som rör sig ombord.

ALC panelerna (Automatic Leveling Control) justerar automatiskt trimplanen för att upprätthålla båten i nivå för en bekvämare och trevligare åktur.

ALC korrigerar automatiskt läget från sida till sida (Roll) och gångläget från för till akter (Pitch). Fördelarna är att det blir en bättre och stabilare körupplevelse och en bättre bränsleekonomi.

Panelen finns i fem olika modeller som du hittar här

Vårt sortiment
Vi saluför alla paneler från Lectrotab, allt från standard modeller till mer avancerade med just gånglägesautomatik!

Kontakta oss!

Trimplan, paneler och gånglägesautomatik kan vara lite av en djungel så behöver du hjälp är du varmt välkommen att
kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt!

08-27 32 00 | info@marinsystem.se


Logga in