Side-Power
Världsledande Thruster Systems från Side-Power!


Det är kanske lätt att tänka att en bogpropeller bara är en simpel elmotor med en propeller på, och att det kanske inte är så noga vad man väljer. Men det är större skillnader än vad många tror. Sedan Sleipner utvecklade deras första bogpropeller för över 30 år sedan, har deras utvecklingsavdelning ständigt förbättrat, effektiviserat och förnyat deras produkter för att ligga i toppen när det gäller innovationer, driftsäkerhet och pålitlighet. Därför väljer ledande båtbyggare över hela värden Side-Power i sina båtar – år efter år!


Side-Power
Världsledande Thruster Systems från Side-Power!


Det är kanske lätt att tänka att en bogpropeller bara är en simpel elmotor med en propeller på, och att det kanske inte är så noga vad man väljer. Men det är större skillnader än vad många tror. Sedan Sleipner utvecklade deras första bogpropeller för över 30 år sedan, har deras utvecklingsavdelning ständigt förbättrat, effektiviserat och förnyat deras produkter för att ligga i toppen när det gäller innovationer, driftsäkerhet och pålitlighet. Därför väljer ledande båtbyggare över hela värden Side-Power i sina båtar – år efter år!
Dragkraft

Side-Powers höga dragkraft är ett resultat av många års kontinuerliga tester och focus på produktutveckling.

►  Propellerkunskap
 Lättvikts propeller i kompositplast
 Egenutvecklade elektromotorer byggda från grunden som bogpropellermotorer
►  Hydrodynamiskt utformade växelhus


Installation

Från vårt samarbete med många båtbyggare har vi hämtat erfarenhet och utvecklat produkter som ska säkra en enkel och korrekt bogpropeller installation.

►  Kompakta enheter
►  Färdiga kabelskor på alla kontrollkablar
►  Lättillgängliga huvudströmsterminaler på motorn
►  Manöverpaneler som är enkla att placera och montera
►  Enkel och säker propellermontering med nylockmutter
►  Akterpropellersatser i glasfiber/kompositplast
►  Lättåtkomliga zinkanoder
►  Permanentsmorda växelhus


Säkerhet och pålitlighet

Att måna om båtens och besättningens säkerhet har alltid högsta prioritet hos Sleipner. Alla Side Power produkter har säkerhetsutrustning inbyggt som standard för att skydda mot användarfel eller mekaniska fel. Utrustningen hjälper till att begränsa skador om oturen skulle vara framme. Alla Side Power är byggda med kvalitet fullt ut, precis som förväntas av utrustning för yrkesbåtar.

►  Överhettningsskydd av motor
►  Mekaniskt överbelastningsskydd av växelhus
►  Självlåsande kabelanslutningar
►  Extra isolation på invändiga kopplingar för slitage och värmemotstånd
►  Reläkåpor av ej brännbart material
►  Alla kontrollpaneler har "barnsäkring" för att aktivera, och automatisk avstängning via en timerfunktion
►  All produktion, montering och kvalitetskontroll görs på fabriken i Fredrikstad
►  2 års garantiDragkraft

Side-Powers höga dragkraft är ett resultat av många års kontinuerliga tester och focus på produktutveckling.

►  Propellerkunskap
 Lättvikts propeller i kompositplast
 Egenutvecklade elektromotorer byggda från grunden
►  Hydrodynamiskt utformade växelhusInstallation

Från vårt samarbete med många båtbyggare har vi hämtat erfarenhet och utvecklat produkter som ska säkra en enkel och korrekt bogpropeller installation.

►  Kompakta enheter
►  Färdiga kabelskor på alla kontrollkablar
►  Lättillgängliga huvudströmsterminaler på motorn
►  Manöverpaneler som är enkla att placera och montera
►  Enkel och säker propellermontering med nylockmutter
►  Akterpropellersatser i glasfiber/kompositplast
►  Lättåtkomliga zinkanoder
►  Permanentsmorda växelhusSäkerhet och pålitlighet

Att måna om båtens och besättningens säkerhet har alltid högsta prioritet hos Sleipner. Alla Side Power produkter har säkerhetsutrustning inbyggt som standard för att skydda mot användarfel eller mekaniska fel. Utrustningen hjälper till att begränsa skador om oturen skulle vara framme. Alla Side Power är byggda med kvalitet fullt ut, precis som förväntas av utrustning för yrkesbåtar.

►  Överhettningsskydd av motor
►  Mekaniskt överbelastningsskydd av växelhus
►  Självlåsande kabelanslutningar
►  Extra isolation på invändiga kopplingar
►  Reläkåpor av ej brännbart material
►  Alla kontrollpaneler har "barnsäkring"
►  2 års garanti
►  Produktion, montering och kontroll görs i vår fabrik

Den Runda Utskärningen

Runt monteringshål, packning monterad på panelen och dolda skruvhål ger snabb, enkel och felfri montering varje gång.

Side-Power Bogpropeller

Kommer som standard med marknadens bästa skydd mot både tekniska och eventuella användarfel.

Lättviktspropellrar

I kompositmaterial som är otroligt starka och påverkas varken av galvanisk ström eller annan korrosion.

Härdade Spiralskurna Drev

Ger längre livlängd, lägre ljudnivå och gör det möjligt att tillverka ett mer kompakt växelhus än motsvarande med en standardväxel.

Perfekta Toleranser som Målsättning

Kvalitetskomponenter rakt igenom sörjer för lång livslängd och kvalitet beräknad för yrkesbruk.

Egenutvecklade Elektromotorer

Hög effektivitet och effekt under alla förhållanden. Alltid med högsta fokus på säkerhet och monteringsvänlig utformning.

Kontrollpaneler med Barnsäker Aktivering

Och automatisk tidsinställd avstängning för att förhindra ofrivillig körning.

Andra Joystickpaneler

Kan se likadana ut, men Side-Power använder enbart silikonbaserat gummi med högsta UV-skydd för längsta hållbarhet.

Den Runda Utskärningen

Runt monteringshål, packning monterad på panelen och dolda skruvhål ger snabb, enkel och felfri montering varje gång.Side-Power Bogpropeller

Kommer som standard med marknadens bästa skydd mot både tekniska och eventuella användarfel.Lättviktspropellrar

I kompositmaterial som är otroligt starka och påverkas varken av galvanisk ström eller annan korrosion.Härdade Spiralskurna Drev

Ger längre livlängd, lägre ljudnivå och gör det möjligt att tillverka ett mer kompakt växelhus än motsvarande med en standardväxel.Perfekta Toleranser som Målsättning

Kvalitetskomponenter rakt igenom sörjer för lång livslängd och kvalitet beräknad för yrkesbruk.Egenutvecklade Elektromotorer

Hög effektivitet och effekt under alla förhållanden. Alltid med högsta fokus på säkerhet och monteringsvänlig utformning.Kontrollpaneler med Barnsäker Aktivering

Och automatisk tidsinställd avstängning för att förhindra ofrivillig körning.Andra Joystickpaneler

Kan se likadana ut, men Side-Power använder enbart silikonbaserat gummi med högsta UV-skydd för längsta hållbarhet.Systemöversikt
Ett komplett system

Ett komplett system består av följande komponenter som bogpropeller, tunnel / aktertrumma, kontrollkabel, huvudströmbrytare med säkring, kontrollpanel och strömkablar.

Man kan enkelt utöka med flera kontrollpaneler eller fjärrstyrning vid behov. Man bör välja att använda Side-Powers automatiska huvudströmbrytare för ökad säkerhet. Denna aktiveras från kontrollpanelen så att det endast går ström till elmotorn när kontrollpanelen är påslagen. Där den automatiska huvudströmbrytaren installeras, använder man sig av 5-ledad kontrollkabel från panel till huvudströmbrytaren, från huvudströmbrytaren till reläet på elmotorn används 4-ledad kontrollkabel. Vid manuell huvudströmbrytare använder man sig av 4-ledad kontrollkabel genom hela systemet samt att systemet kompletteras med en separat säkringshållare.
De kraftiga elmotorerna drar mycket ström, så det är viktigt att man dimensionerar strömkablar riktigt och använder sig av ett anpassat batteri för att upprätthålla bogpropellerns effektivitet. Det är den faktiska spänningen mätt på elmotorn under drift som bestämmer effekten. Den viktigaste faktorn vid val av batteri, är batteriets förmåga att hålla spänningen uppe under krävande last. Detta värde mäts i CCA (Cold Cranking Amperes).

I några installationer använder man sig av separat batteri i närheten av bogpropellern för att minimera spänningsfall i kablar. Sleipner rekommenderar att montera dessa i en ventilerad batterilåda. Detta gäller för alla typer av batterier, också batterier som kallas för täta batterier , då dessa har en övertrycksventil som utlöses vid överladdning.
Systemöversikt
Ett komplett system

Ett komplett system består av följande komponenter som bogpropeller, tunnel / aktertrumma, kontrollkabel, huvudströmbrytare med säkring, kontrollpanel och strömkablar.

Man kan enkelt utöka med flera kontrollpaneler eller fjärrstyrning vid behov. Man bör välja att använda Side-Powers automatiska huvudströmbrytare för ökad säkerhet. Denna aktiveras från kontrollpanelen så att det endast går ström till elmotorn när kontrollpanelen är påslagen. Där den automatiska huvudströmbrytaren installeras, använder man sig av 5-ledad kontrollkabel från panel till huvudströmbrytaren, från huvudströmbrytaren till reläet på elmotorn används 4-ledad kontrollkabel. Vid manuell huvudströmbrytare använder man sig av 4-ledad kontrollkabel genom hela systemet samt att systemet kompletteras med en separat säkringshållare.
De kraftiga elmotorerna drar mycket ström, så det är viktigt att man dimensionerar strömkablar riktigt och använder sig av ett anpassat batteri för att upprätthålla bogpropellerns effektivitet. Det är den faktiska spänningen mätt på elmotorn under drift som bestämmer effekten. Den viktigaste faktorn vid val av batteri, är batteriets förmåga att hålla spänningen uppe under krävande last. Detta värde mäts i CCA (Cold Cranking Amperes).

I några installationer använder man sig av separat batteri i närheten av bogpropellern för att minimera spänningsfall i kablar. Sleipner rekommenderar att montera dessa i en ventilerad batterilåda. Detta gäller för alla typer av batterier, också batterier som kallas för täta batterier , då dessa har en övertrycksventil som utlöses vid överladdning.


Dimensionering

Principiellt ger varje bogpropeller en viss effekt till båten, men för att få de optimala egenskaperna, är det viktigt att bogpropellern är dimensionerad för att ge tillräcklig tryckkraft i alla båtens förhållanden.


Dimensionering

Principiellt ger varje bogpropeller en viss effekt till båten, men för att få de optimala egenskaperna, är det viktigt att bogpropellern är dimensionerad för att ge tillräcklig tryckkraft i alla båtens förhållanden.Idag kommer flesta båtar med bogpropeller monterad standard från fabriken. De flesta fabrikmonterade bogpropellrarna uppfyller kraven i de flesta båtar i normala fall, men för vissa skeppare, kan det vara smart att överväga en mer kraftfull bogpropeller för de som använder båten under mer krävande förhållanden än den genomsnittliga användaren. De flesta båtbyggarna erbjuder därför bogpropeller uppgradering vid kundens önskan.

Om man vill förenkla användandet av båten ensam, kan ett DC Effektkontroll system i kombination med bogpropeller och akterpropeller ge värdefull hjälp genom att ansluta med den unika Hold-funktionen.

Bogpropellerns effekt i båten avgörs i huvudsak av båtens vindfång och inte av båtens vikt, som är en generell uppfattning. När vi känner till båtens totala vindareal, båtens vändpunkt och tunnelns placering, kan vi beräkna vindkraften mot båtens areal och centrala punkt. Därav kan vi beräkna hur mycket kraft som behövs för att trycka bogen upp mot vinden vid en speciell vindstyrka.Exempel:

Vid beräkning på en 45 fots båt är det 4 bogpropellrar att välja mellan i det så kallade standardområdet. Om båten har ett litet vindfång och bara används under bästa förhållanden med lite vind kan du välja en SE80. Behövs det mer dragkraft utan att man kan öka tunneldiametern är SE100 alternativet. Om båten har plats till större tunneldiameter kan man öka till 215mm eller 250mm för att hitta det bästa alternativet till båten. OBS: Vid ökad tunneldiameter blir bogpropellern mer energieffektiv.

Slutsats:

De två huvudfaktorerna för att dimensionera en bogpropeller är:

  ►  Båtägarens krav på tryckkraft
  ►  Båtstorlek och skrovtyp


Thruster Modell
SE130/250T
SE170/250TC
Thruster Position A
10,9 m/sek
12,3 m/sek
Thruster Position B
11,5 m/sek
13,0 m/sek
De två exemplen här bredvid visar vilken vindhastighet två olika bogpropellerinstallationer klarar att övervinna.

Idag kommer flesta båtar med bogpropeller monterad standard från fabriken. De flesta fabrikmonterade bogpropellrarna uppfyller kraven i de flesta båtar i normala fall, men för vissa skeppare, kan det vara smart att överväga en mer kraftfull bogpropeller för de som använder båten under mer krävande förhållanden än den genomsnittliga användaren. De flesta båtbyggarna erbjuder därför bogpropeller uppgradering vid kundens önskan.

Om man vill förenkla användandet av båten ensam, kan ett DC Effektkontroll system i kombination med bogpropeller och akterpropeller ge värdefull hjälp genom att ansluta med den unika Hold-funktionen.

Bogpropellerns effekt i båten avgörs i huvudsak av båtens vindfång och inte av båtens vikt, som är en generell uppfattning. När vi känner till båtens totala vindareal, båtens vändpunkt och tunnelns placering, kan vi beräkna vindkraften mot båtens areal och centrala punkt. Därav kan vi beräkna hur mycket kraft som behövs för att trycka bogen upp mot vinden vid en speciell vindstyrka.Exempel:

Vid beräkning på en 45 fots båt är det 4 bogpropellrar att välja mellan i det så kallade standardområdet. Om båten har ett litet vindfång och bara används under bästa förhållanden med lite vind kan du välja en SE80. Behövs det mer dragkraft utan att man kan öka tunneldiametern är SE100 alternativet. Om båten har plats till större tunneldiameter kan man öka till 215mm eller 250mm för att hitta det bästa alternativet till båten. OBS: Vid ökad tunneldiameter blir bogpropellern mer energieffektiv.

Slutsats:

De två huvudfaktorerna för att dimensionera en bogpropeller är:

  ►  Båtägarens krav på tryckkraft
  ►  Båtstorlek och skrovtyp
Thruster Modell
SE130/250T

Thruster Position A: 10,9 m/sek
Thruster Position B: 11,5 m/sek

Thruster Modell
SE170/250TC

Thruster Position A: 12,3 m/sek
Thruster Position B: 13,0 m/sek

De två exemplen här ovan visar vilken vindhastighet två olika bogpropellerinstallationer klarar att övervinna.
SE Serien
Resulatet av över 25 års utveckling!

Side-Power SE serien har under en period på nära tre decennier installerats i över 150 000 båtar världen över. Faktum är att dom fortfarande levererar delar som sinkanoder och brytpinnar till 25 år gamla bogpropellrar. Detta är ett bevis på att deras totala engagemang är högt när det gäller kvalitet och livslängd på deras produkter. När du väljer en Side-Power bogpropeller, så gör du samma val som många andra ledande båtbyggare gör idag världen över. Det finns helt enkelt vissa delar på en båt man aldrig skall kompromissa, och dessa delar tillverkar SidePower.SE Serien
Resulatet av över 25 års utveckling!

Side-Power SE serien har under en period på nära tre decennier installerats i över 150 000 båtar världen över. Faktum är att dom fortfarande levererar delar som sinkanoder och brytpinnar till 25 år gamla bogpropellrar. Detta är ett bevis på att deras totala engagemang är högt när det gäller kvalitet och livslängd på deras produkter. När du väljer en Side-Power bogpropeller, så gör du samma val som många andra ledande båtbyggare gör idag världen över. Det finns helt enkelt vissa delar på en båt man aldrig skall kompromissa, och dessa delar tillverkar SidePower.


Logga in