02 Compound Medium 1kg i gruppen Båtvård / Rengöring & Polering / Rengöringsmedel hos Marinsystem (01402-1)
02 Compound Medium 1kg

02 Compound Medium 1kg

Artnr: 01402-1
559 kr
Antal: 
Lägg i kundvagnen
 • Produktbeskrivning
 • Tar bort imperfektioner på nyreparerad lack och topcoat/gelcoat. Perfekt för användning efter våtslipning med 1000-papper. Avlägsnar repor och ger fin lyster. Vid hologram efterarbeta med Riwax Polish 06.

  Bruksanvisning:
  Använd polermaskin & Riwax hård polerpad eller Riwax lammullshätta som med fördel kan vara lätt fuktad med vatten. Rekomenderad mängd av produkten som påföres på valfri polerduk är 4-5 ärtor. Börja med lågt varvtal, ca 800-1000 rpm, öka sedan till 1200-1600 rpm, polera tills polermedlet är borta. För att få bort ev rester torka av med mikrofiberduk och ev Riwax Spray Finish 20 innan vaxning.

  Notera:
  Viktigt att skaka flaskan ordentligt innan användning. Förvaras frostfritt i mellan +4 till +30 C°. Skydda produkten från kyla och fullt solsken. Fri från silikon.

  Varningsföreskrifter:
  • H226 Brandfarlig vätska och ånga.
  • P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P233 Behållaren ska vara väl tillsluten. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret):
  • Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501 Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.
 • Egenskaper
 • Leveransinformation
 • Lagersaldo: 1

Se fler varor

Polermedel RX06 Polish 1L

Nyhet

559 kr
Köp
Foam Sprayer 6l

Nyhet

1029 kr
Köp
Wax Shampoo

Nyhet

fr. 199 kr
Sprayflaska 1,25l

Nyhet

375 kr
Köp
Logga in