Boracol Special Träskyddsmedel (10 3bd) i gruppen Båtvård / Rengöring & Polering / Rengöringsmedel hos Marinsystem (1580360r)
Boracol Special Träskyddsmedel (10 3bd)

Boracol Special Träskyddsmedel (10 3bd)

Artnr: 1580360r

Kampanjvara

Kampanj:
Antal:
0
Kampanjstart:
Kampanjstopp:
 
Antal: 
Lagerstatus: 
 • Produktbeskrivning
 • Träskyddsmedel mot mögel- & rötsvamp.

  På trä inomhus & under tak samt på murverk. Ex: takstolar, golvbjälkar, innertak, krypgrund, under takfoten, i garage & carport, förråd, altaner, trädäck andra träkonstruktioner under tak.
  Kan även appliceras på teak/trädäck, spant och bordläggning då båten förvaras på land under tak eller skydd.

  Bruksfärdig lösning, skall ej spädas Åtgång: 1 liter till 5 kvm. Appliceras med pensel eller roller.

  Användning till trä & mur.
  Inomhus och ovan mark där kortvarig, men ej permanent, uppfuktning är möjlig och endast på ytor som inte kommer i direkt beröring med livsmedel, djurfoder eller dricksvatten.

  Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vatten.

  Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämliga skyddshandskar.

  Varning:
  • Irriterar huden
  • Orsakar allvarlig ögonirritation
  • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

  Skyddsåtgärder:
  • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
  • Tvätta händerna grundligt efter användning.
  • Undvik utsläpp till miljön.
  • Använd skyddshandskar.
  • VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten
  • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • Ta av nedstänkta kläder. Och tvätta dem innan de används igen.
  • Innehållet & behållaren lämnas till lokal återvinningsstation.

  Säkerhetsdatablad SE

  OBS! från 2023-06-14 får Boracol endast säljas för yrkesmässig användning och säljes ej till privatpersoner samt går endast som hemleverans, priset har även gått upp kraftigt med den senaste höjning som skedde i September. Så beställer du denna och ej är ett företag så måste vi annullera ordern!

 • Egenskaper
 • Leveransinformation
 • Lagersaldo: 0
  Frakt:

Se fler varor

Logga in